Кратък коментар

Царево срещу държавата, съветниците искат спешна отмяна на министерски заповеди

В общината има прекрасни места, но не всички са защитени зони. Снимка: town1-pirimorsko-tsarevo.com
Автор: Антон Антонов

Общинските съветници от Царево преодоляха партийните си различия и се обединиха около три предложения:

Първо, незабавно да отменят заповедите на министър Десислава Терзиева и министър Искра Михайлова, с които се блокира изпълнението на Общия устройствен план на общината.

Второ, да се проведе кръгла маса, но не на жълтите павета, а в Царево, в която да участват представителите на държавата, органите на местно самоуправление, местната общност, ръководството на парк "Странджа”, заинтересованите неправителствени организации и представители на инвеститорите. На нея ясно да се дефинират проблемните части от действащия ОУП на община Царево, възможните начини за тяхното разрешаване и редът, по който това трябва да стане.

Трето, едва след постигането на консенсус да се пристъпи към частично изменение на ОУП.


Предложенията са част от декларация, която беше приета с пълно единодушие на днешното заседание на Общинския съвет. Съветниците се обединиха около позицията, че заповеди са преждевременно издадени, преди да е налице одобрен план за управление на ПП "Странджа" и без диалог между заинтересованите страни.

Местният парламент смята, че са засегнати интересите и правата хората, тъй като разрешеното с министерските заповеди изменение на ОУП без основание се разпростира върху цялата територия на община, а не върху онези нейни територии от гледна точка на природозащитното законодателство могат да се нарекат проблемни.

Съветниците са категорични, че със спирането на плана държавата спира възможностите за развитие на общината и инвестиционния интерес към нея.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus