Обяви

Съобщение от Община БургасНа основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава
- Със Заповед №РД-02-15-57/10.09.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството:
На основание чл.112д, ал.4, във връзка с ал.6, т.1 и т.2 и ал.7 и чл.112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството допълва Заповед №РД-02-15-46 от 10.08.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с изработване на проект за изменение на парцеларен план (ПУП-ПП) за акваторията на рибарското пристанище, местност „Рибарското пристанище“, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.10.1245 по КК на гр.Бургас, с цел конкретизиране на предназначението на ПИ и възможността пристанищното съоръжение да бъде реализирано на два етапа – І етап „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности“-„място за временно укритие на риболовни кораби“/закрита лодкостоянка/ и ІІ етап-„рибарско пристанище“.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus