Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ОT ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството:

На основание чл. 112д, ал. 4, връзка с ал. 1
и ал. 3, чл. 1116, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешава на община Бургас да изработи за своя сметка проект на Специализиран подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св.Анастасия“, община Бургас“.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus