Световни новини

Министрите в ЕС ще обсъждат градското развитие

Заседанието ще се проведе на 24 и 25 април в Атина
Министрите от ЕС, отговорни за кохезионната политика, ще дискутират проблемите на градското развитие и подкрепата за малките и средните предприятия. Правителството одобри българската позиция за въпросната среща.

Заседанието ще се проведе на 24 и 25 април в Атина. Основните теми са градското развитие и подкрепата, която малките и средните предприятия могат да получат от европейските структурни и инвестиционни фондове през новия период.

Позицията на страната ни е, че ЕК трябва да е неотменна част от работния метод на „Градският дневен ред” – инициатива на Белгия и Холандия, позволяваща създаването на съгласуван и координиран подход за реализиране на общоприети цели за развитие на градовете.

Освен това ще предложим в дискусиите да бъде включен и въпросът за укрепване на полицентричното развитие на мрежата от градове в Европа, с фокус върху малките и средните градове.

По втората тема България ще информира за намерението си да подкрепи със средства от ЕСИФ изпълнението на Националната стратегия за развитие на малките и средните предприятия.

В тази връзка ще бъдат откроени взаимно допълващите се паралелни проекти, а вече стартиралите инициативи биха могли да бъдат продължени при комбиниране на финансирането от ЕСИФ и „Хоризонт 2020”.

Източник: econ

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus