Кратък коментар

Дори пълното спиране на емисиите няма да спаси климата

Pixabay
Норвежки учени са изградили прогнозен климатичен модел, в който са разгледали различни сценарии за намаляване на антропогенните емисии на парникови газове. Резултатите показаха, че дори емисиите да бъдат намалени до нула, температурите ще продължат да се повишават още поне сто години. Изследването е публикувано в Scientific Reports.

Изследователи от Норвежкото бизнес училище в Осло, Йорген Рандерс и Улрих Голуке, разработиха свой собствен модел за изменение на климата, обхващащ периода от 1850 г. до момента, и въз основа на резултатите от симулациите те прогнозираха промени в глобалните температури и повишаването на морското равнище до 2500година.

Моделирането показва, че ако антропогенните емисии на парникови газове достигнат връх през 2030-те години и паднат до нула до 2100 г. - което е най-благоприятният сценарий - глобалните температури до 2500 г. все още ще бъдат с три градуса по-високи, а морското равнище два и половина метра по-високо от 1850 година насам.

Ако в момента емисиите на парникови газове бъдат намалени до нула, глобалните температури ще продължат да се повишават още около сто години поради инерцията на глобалната климатична система и самоподдържащото се топене на арктическия лед и вечната замръзналост.

Според авторите има три важни природни причини, които няма да позволят бързо да обърнат тенденцията на глобално затопляне: 1) намаляване на албедото на Земята поради намаляване на ледената площ; 2) увеличаване на съдържанието на водна пара в атмосферата, свързано с повишаване на температурите; 3) увеличаване на съдържанието на парникови газове в атмосферата, поради въглеродни емисии по време на разграждането на вечния лед.

И трите процеса имат положителна обратна връзка, което означава, че те са по-лесни за стартиране, отколкото спиране. Изследователите смятат, че началото на тези процеси е дадено през 50-те години на миналия век, когато започва индустриалният етап на човешкото развитие, а през 60-те и 70-те години на миналия век "точката на безвъзвратност" вече е премината.

За да се предотврати повишаването на температурата и морското равнище сега, е необходимо не само да се спрат напълно всички емисии, но и да се улавят поне 33 гигатона въглероден диоксид от атмосферата годишно и по някакъв начин да се използват или съхраняват, казват учените.

Авторите признават, че тяхната конструкция е много по-проста от тези климатични модели от които се ръководят в своите прогнози от Междуправителствената група за изменение на климата, международна организация, създадена за оценка на риска от глобални климатични промени, причинени от антропогенни фактори. Но отчита всички основни фактори, влияещи върху климата и най-важното, механизмите за обратна връзка между тях. Ето защо изследователите настояват да проучат резултатите по-отблизо и, ако е необходимо, да ги тестват на алтернативни модели.

Учените предпазват от погрешно тълкуване на констатациите, подчертавайки, че те не призовават към бездействие, а по-скоро посочват, че ситуацията изглежда много по-сериозна, отколкото се смяташе досега. Изменението на климата вече се усеща под формата на суша, урагани и пожари, засягащи повечето части на света. И ако нищо не се направи, ситуацията ще се влошава с всяка година.

Превод от https://ria.ru/

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus