Обяви

Съобщение на Община Бургас за провеждане на обществено обсъждане


ОБЩИНА БУРГАС
СЪОБЩАВА:


1. На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ на 23.06.2014г. от 09,00 часа в стая 409, в сградата на Община Бургас, ул.Александровска №26, ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на гр.Бургас, в обхват на кв.7, по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас.

2. На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62a, ал.3 от ЗУТ на 23.06.2014г. от 10,00 часа в стая 409, в сградата на Община Бургас, ул.„Александровска“ №26, ще се проведе обществено обсъждане на проект за „В и К“ схеми към ПУП-ПУР за разширение на кв.Сарафово – масиви 14 и 15, местности „Манаф хенде“ и „Манастирското“, с който се предвиждат нови обслужващи улици и се обособяват квартали от №70 до №82.

3. На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62a, ал.3 от ЗУТ на 23.06.2014г. от 11,00 часа в стая 409, в сградата на Община Бургас, ул.„Александровска“ №26, ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.2, по плана на парк „Езеро“, гр.Бургас.

4. На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62, ал.9 и чл.62a, ал.3 от ЗУТ на 23.06.2014г. от 9,00 часа в стая 406, в сградата на Община Бургас, ул.„Александровска“ №26, ще се проведе обществено обсъждане на проект за актуализация на план-схема за разполагане на преместваеми обекти към ПУП-ПРЗ на „Приморски парк“, гр.Бургас.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus