Кратък коментар

108 българи емигрират всеки ден

Всеки ден пределите на родината напускат средно по 108 българи. Сметката е за последните десет години, които се оказват най-силно обезкървяващите нацията още от преди идването на демокрацията, показват данните от последното преброяване през 2021 година.

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. При последните четири преброявания има намаление на населението, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844 хил. души, или с 11,5% спрямо 2011 година.

За последните десет години естественият прираст е минус 448 хил. души или 53% от общото намаление. Останалите 47%, или 396 000 българи са напусналите България или т.нар. отрицателното салдо на външната миграция. Така простата сметка показва, че всеки ден два автобуса българи напускат бащината къща.

Жените са 3 397 357, или 52,1%, а мъжете – 3 122 957, или 47,9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9,6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намалява броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Населените места в страната са 5257, от които 257 са градове и 5000 – села. Най-малките населени места у нас вече са колкото през далечната 1880 година. В градовете живеят 74,3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25,7%, или 1 677 139 души.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 000 души. Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.

Броят на жилищните сгради е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 000 сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани или необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. С 295 000, или със 7.6%.

Следващото преброяване може да е изцяло електронно
НСИ се надява по време на следващата кампания да няма коронавирус и да има по-малко политически избори, както и до десет години информационните технологии да направят още по-голяма крачка напред. Навърно следващото преброяване ще бъде изцяло електронно, ако информационната инфраструктура бъде подобрена.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus