Кратък коментар

108 българи емигрират всеки ден

Всеки ден пределите на родината напускат средно по 108 българи. Сметката е за последните десет години, които се оказват най-силно обезкървяващите нацията още от преди идването на демокрацията, показват предварителните данни от последното преброяване през 2021 година.

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2,3 лица. При последните четири преброявания има намаление на населението, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844 хил. души, или с 11,5% спрямо 2011 година, пише „Монитор“.

За последните десет години естественият прираст е минус 448 хил. души
или 53% от общото намаление. Останалите 47%, или 396 000 българи са напусналите България или т.нар. отрицателното салдо на външната миграция. Така простата сметка показва, че всеки ден два автобуса напускат бащината къща.

Жените са 3 397 357, или 52,1%, а мъжете – 3 122 957, или 47,9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9,6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намалява броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Населените места в страната са 5257, от които 257 са градове и 5000 – села. Най-малките населени места у нас вече са колкото през далечната 1880 година. В градовете живеят 74,3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25,7%, или 1 677 139 души.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 000 души. Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.

Броят на жилищните сгради е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 000 сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани или необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. С 295 000, или със 7.6%.

Малко над 1700 са напълно необходените преброителни участъка в цялата страна. В София те са около 1500, като там е имало и най-голяма липса на преброители. За вилните зони и трудно достъпните места от НСИ също не могли да намерят хора за събиране на данни.

Изборите, пандемията и атаките към електронното отчитане са довели до затруднения, обяви председателят на НСИ Сергей Цветарски. За сравнение през 2011 г. електронно са се преброили 42%, десет години по-късно процентът е 34%. Националната статистика е очаквала да се преброят около 50 на сто от населението. Въпреки това в София над 60% от хората се преброили електронно.

Цветарски обясни, че първоначално хакерските атаки били към сайта на преброяването, но там те не сполучили. След това хакерите запушили каналите на самия сайт и лишили хората от достъп, на който да се самопреброят. „Аз не знам кой спечели от цялата тази операция, но знам кой загуби – загубихме всички ние, загубихме информация, която не може да бъде възстановена в близките 10 години“, изтъкна Цветарски.

Следващото преброяване може да е изцяло електронно
НСИ се надява по време на следващата кампания да няма коронавирус и да има по-малко политически избори, както и до десет години информационните технологии да направят още по-голяма крачка напред. Сергей Цветарски е убеден, че следващото преброяване ще бъде изцяло електронно, ако информационната инфраструктура бъде подобрена.

Предварителната оценка за броя на населението не трябва да се счита за окончателни данни от Преброяване 2021, предупреждават от института.

Всички данни ясни през есента на 2022 година
В следващите месеци предстои въвеждане на информацията от хартиените преброителни карти, валидиране и коригиране на въведените данни въз основа на наличните в страната административни регистри и бази данни. Предварителната оценка на броя на населението и жилищния фонд е разработена въз основа на данните за броя на електронно преброените хора и жилища, оперативна информация от сумарните списъци на преброените обекти и оценка на очаквания брой обекти в частично или напълно необходените преброителни участъци. Окончателните данни от Преброяване 2021 ще бъдат публикувани и предоставени на широката общественост през есента на 2022 година.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus