Общество

Обучителни кампании за предотвратяване замърсяването на морето с пластмаса

Експерти от общинска администрация взеха участие в обучение за предотвратяване на замърсяванията на морските води с пластмаса. Бяха представени най-добри норвежки практики, включени в дейностите по проект на Община Бургас "Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив".

"Основната му цел е да запознаем най-широк кръг от хора с тази проблематика и да ги направим съпричастни към каузата за опазване чистотата на морето“, сподели Мая Русева, директор на дирекция „Стратегическо развитие“ към община Бургас

В изпълнението на дейностите по проекта са привлечени водолази, рибари, ученици и експерти.

Инж. Павлин Михов, директор на дирекция „Опазване на околната среда“ проследи пътят на бургаския отпадък като представи различните внедрени системи за сметосъбиране в града.

„Правилното сепариране на отпадъците от домакинствата и използването на цветните контейнери за разделно събиране, значително ще редуцира обема на депонираните отпадъци и ще допринесе за опазване чистотата на природата, сподели той.

инж. Мариела Гъркова, главен експерт дирекция „Стратегическо развитие“ акцентира, че до 2035 г. само една десета част от събрания от домакинствата отпадък ще може да се изхвърля в контейнера за общо събиране и че съвсем скоро трябва да се научим да изхвърляме и хранителни отпадъци разделно, поради предстоящото въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация в града.

Стряскащи данни относно мащабите и вредата от замърсяването с пластмасата представи доц. д-р Светла Далакчиева.

Представен бе План за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в сградите и помещенията на Общински съвет и Общинска администрация Бургас.

Директорът на Дирекция "Стратегическо развитие" Мая Русева подчерта колко е важно всеки един да поеме своята отговорност за опазване чистотата на околната среда и подчерта, че голямата промяна ще се случи с участието на всички нас, защото замърсяването вреди не само на морските обитатели, но и на здравето на хората от нашето и бъдещите поколения.

Обучението е част от Проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ се изпълнява в партньорство с Фондация „Шанс за децата и природата на България“, както и НПО „The Blue Army“, Исландия. Финансирането му е по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus