Световни новини

ЕК призовава България да намали замърсяването на въздуха

Европейската комисия призова днес България и още 13 страни от ЕС да намалят замърсяването на въздуха. Останалите засегнати са Дания, Ирландия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Румъния и Швеция.

Правилата предвиждат всяка държава да постига намаление на замърсяването всяка година до 2029 г., както и след 2030 г. От държавите се изисква да създадат национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат постигат поставените цели, редава NOVA.

Посочените държави не са изпълнили изискванията за ограничаване на замърсителите, отбелязва комисията. Според ЕК набелязаните мерки не са достатъчни за ограничаване на годишните емисии, причинени от човешката дейност. Амонякът е замърсителят, за който повечето от тези държави не спазват задълженията си.

Държавите разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят недостатъците. При липса на задоволителен отговор ЕК може да продължи с наказателната процедура.

СРЕЩУ МРЪСНИЯ ВЪЗДУХ: Дронове ще измерват какво дишат столичани

Комисията предяви днес иск в Съда на ЕС срещу България, Ирландия, Гърция, Италия, Латвия и Португалия за неспазване на различни разпоредби от правилата за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Тези видове са растения и животни, които са въведени случайно или умишлено в район, където обикновено не се срещат.

Европейските правила включват мерки по отношение на тези видове. Шестте посочени държави не са създали, приложили и съобщили на ЕК планове за действие в тази насока. През юни 2021 г. ЕК изпрати официални уведомителни писма до 18 държави (Белгия, България, Чехия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия), последвано от мотивирани становища към 15 от тях (Белгия, България, Чехия, Ирландия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия) през февруари 2022 г. Оттогава 11 държави са изпълнили задълженията си, а една ще предприеме незабавно липсващите стъпки.

Останалите шест държави (България, Ирландия, Гърция, Италия, Латвия и Португалия) не са отговорили напълно на изискванията. Според ЕК усилията на тези шест държави досега са били незадоволителни и недостатъчни.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus