Несебър

Познавателни срещи с ученици от Обзор се състояха по инициатива на Община Несебър

Две познавателни срещи с ученици от ОбУ “Св.св. Кирил и Методий“ – Обзор се състояха по инициатива на МКБППМН към Община Несебър. Първата бе с третокласници и фокусира вниманието им върху темата: „Да си добър е лесно“, като проявата даде възможност на децата да се ориентират във взаимоотношенията между връстниците си. Под формата на дискусия те обсъдиха кои са добрите и лошите качества у човека, като накрая заключиха, че у всеки има положителни черти, но е важно да се намери начин и среда, в която да се проявят. Учениците проиграха няколко казуса и групово търсеха отговор как се откриват добрите постъпки в моменти на яд или разочарование. Чрез интерактивна игра всяко дете получи обратна връзка за добрите качества, които неговите съученици откриват в него. Изработиха и табло с думите, които използват добрите хора.

На втората среща с шестокласници бе обсъдена темата: „Права и отговорности“. Учениците бяха въведени в термините права, право и отговорност. Чрез дискусия направиха разлика между думите „нужди“ и „желания“, бе обърнато внимание на основните нужди на човек, както и на връзката им с правата на детето. Паралелно с правата, учениците се запознаха и с отговорностите, които произтичат от всяко едно право. Представена им бе презентация и казуси, в които по групи шестокласниците търсеха решения. Обяснено им бе, че правата не са просто нужди, а с тях се зачита достойнството на хората и се осигурява справедливо отношение към всички. Учениците разбраха, че освен да търсят собствените си права, те трябва да зачитат правата на другите, както и да се научат на отговорно поведение.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus