Кратък коментар

Световната банка: Изкуственият интелект ще промени до пет години 25% от работните места

През следващите пет години изкуственият интелект ще промени почти една четвърт от работните места в света. Работните места ще бъдат засегнати и от цифровизацията, преминаването към чиста енергия и преразпределението на веригите за доставки. Това се казва в доклад на Световната банка (СБ), цитиран от Bloomberg .
Сетовната банка изчислява, че в началните етапи въвеждането на изкуствения интелект в работата на хората ще доведе до сътресения на пазара на труда. Като цяло обаче въздействието на повечето нови технологии ще бъде положително през следващите пет години. Според анализаторите на СБ необходимостта от специалисти в областта на киберсигурността, базите данни и технологиите за устойчиво управление ще бъде основен двигател на растежа на работните места в световен мащаб.

Появата на такива технологии като ChatGPT ще автоматизира или замени длъжности, които включват комуникация и координация на процесите. Около 75% от 800-те компании, анкетирани от СБ, са заявили, че възнамеряват да въведат изкуствен интелект в дейността си през следващите пет години. По техни оценки ще бъдат съкратени до 26 млн. работни места. Съкращенията ще засегнат служители на административни и счетоводни длъжности, включително касиери и счетоводители.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus