Бургас

МВР Бургас обявява конкурс за полицаи, автоконтрольори и младши инспектори

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и МЗ № 8121з-1453/15.09.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,
ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. полицай - старши полицай - 17 (седемнадесет) вакантни длъжности;
2. младши автоконтрольор – II – I степен - 7 (седем) вакантни длъжности;
3. младши полицейски инспектор – 6 (шест) вакантни длъжности.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus