Политика

Обръщат пенсиите и заплатите в евро по нов закон

От датата на въвеждане на еврото заплатите, пенсиите, обезщетенията, както и паричните и социалните помощи се изплащат в евро и се обръщат в евро, като стойността им в левове се раздели на пълния официален валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая.

При закръглянето, ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак се увеличава с една единица. Това е записано в Закона за въвеждане на еврото, предложен за обществено обсъждане. Това ще става по неотменимо фиксираният валутен курс на лева към еврото, определен в Регламент на Съвета приет в съответствие с член 140, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, пише още в него.

Превалутирането на цените и другите стойности от левове в евро не може да води до поставяне на потребителите във финансово по-неблагоприятно положение, отколкото биха били, ако еврото не е въведено като парична единица на Република България, пише още в законопроекта, пише още pariteni.bg.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus