Политика

Комисия в НС прие на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

Парламентарната комисия по земеделие подкрепи на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Промените предвиждат безплатно вписване в Имотния регистър при възстановяване на земеделски земи и гори от общинските служби по земеделие.

Предлага се също да отпадне подаването на хартия на скиците от Агенцията по кадастър за земеделска земя, която се отдава под наем със срок, по-дълъг от една година.

Предвижда се скиците от Агенцията по кадастъра да бъдат предоставяни по електронен път служебно, като за тази цел отпадат и таксите, които преди това страните плащаха.

БНР

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus