Световни новини

Словенците живеят комфортно, сочи глобално проучване

Глобално проучване, проведено в 39 страни, показва, че Словения има най-нисък дял на хора, които едва свързват двата края, а делът на хората, които живеят комфортно, е доста над средното равнище за света и Европа, съобщава сайтът „Словения таймс“.

Проучването, проведено от института Медиана в Словения в сътрудничество с УИН (WIN), водеща световна асоциация за проучвания на пазара и общественото мнение, прави оценка на текущото финансово състояние на населението и въздействието на нарастващите цени върху потреблението, цитира БТА.

Делът на анкетираните в Словения, които казват, че нямат финансови проблеми, се е увеличил с 10 процентни пункта спрямо 2023 г. до 37 на сто.

В световен мащаб делът на живеещите комфортно се е увеличил с 3 процентни пункта спрямо миналата година до 28 на сто тази година. В Европа този дял е 32 процента.

Делът на хората от средната класа, т.е. тези, които не се чувстват нито комфортно, нито финансово затруднени, е намалял в световен мащаб до 32 процента. В Словения той е 48 на сто, а в Европа - 36 на сто.

От всички страни, в които е направено проучването, Словения има най-нисък дял на хора, които изпитват финансови затруднения – 12 на сто, следвана от Нидерландия (15 процента) и Хърватия (23 на сто). Гърция има най-висок дял по този показател в Европа – 43 процента.

Като цяло в Европа делът на хората, които изпитват финансови затруднения, е най-нисък – 28 на сто, докато в двете Америки той е 46 на сто, а в Африка – 51 процента. В световен мащаб делът на тези хора се е увеличил с един процентен пункт спрямо миналата година до 37 на сто.

Проучването е проведено сред 33 866 анкетирани от 39 страни между декември 2023 г. и януари 2024 г.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus