Обяви

Покана за пресконференция: Община Малко Търново финализира още един европейски проект


СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Община Малко Търново финализира още един европейски проект


В в петък, 21.11.2014 г. от 11 часа, в Заседателната зала на община Малко Търново ще се проведе пресконференция, по повод завършването на проект:

„Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община Малко Търново”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07 ”.
Този европейски проект задава рамката на развитие на община Малко Търново за следващите десет години.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus