Внимание! Продукти, намаляват плътността ...

Остеопорозата е заболяване, което засяга костната тъкан, води до уязвимост на костите и излага пациента на повишен риск от фрактури. Пациентите с о...