Обяви

Обяви

Съобщение на Община Бургас за провеждане на обществе...

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] [b]ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩАВА:[/b][/center] 1. На основание чл.127, ал.1 от ЗУ...

Обяви

Конкурс за избор на управител в Областен информацион...

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] [b]ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС[/b][/center] За избор на управител в Областе...

Обяви

4 проекта на община Бургас обнародвани в Държавен ве...

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] [b]О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ А В А:[/b][/center] В Държавен вестник ...

Обяви

Обява за обществено обсъждане за изменение на ПУП-Пл...

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] [b]ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩАВА:[/b][/center] На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, ...

Обяви

Община Бургас открива процедури за провеждане на тър...

[center][img]uploads/images/obshtini/obyavi/burgaslogo.jpg[/img] [b]О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е[/b][/center] На основание чл...

Страници 2 от 2