Световни новини

Евродепутатите одобряват нови правомощия за Европол в борбата с тероризма

Полицейската агенция на ЕС Европол скоро ще може да засили борбата си срещу тероризма, киберпрестъпленията и други криминални прояви, както и да реагира по-бързо на заплахи, благодарение на нови правила, които бяха одобрени от Парламента в сряда. Новите правомощия са придружени със силни гаранции за защита на данните и демократичен контрол, съобщават от ЕП.

Проектът, който беше договорен между Парламента и Съвета през ноември миналата година, ще подсили мандата на Европол и ще гарантира, че агенцията е напълно подготвена да се противопостави на увеличаващите се трансгранична престъпност и терористична заплаха. В частност, правилата ще позволят на Европол да създава специализирани единици, които моментално да реагират на нови заплахи. Въвеждат се и ясни правила за съществуващите единици или центрове като Европейския център за борба с тероризма, който започна работа на 1 януари тази година.

„Новите правила за Европол представляват мощен законодателен инструмент, който ще засили сигурността на европейските граждани,” каза Агустин Диас де Мера (ЕНП, Испания) по време на дебата преди вота.

В някои случаи Европол ще може да обменя информация директно с частни субекти като фирми или НПО, за да работи по-бързо. Например, отделът за интернет сезиране на Европол ще може да се свърже със социална мрежа като „Фейсбук” и да поиска изтриването на страница на ИДИЛ, като по този начин спре по-бързо разпространението на терористична пропаганда.

За да се избегнат пропуски в информацията в борбата с организираната престъпност и тероризма, новите правила изискват от държавите членки на ЕС да предоставят на Европол информацията, от която агенцията има нужда.

За да окуражи споделянето на информация, Европол ще докладва ежегодно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти относно информацията, предоставена от отделните държави членки.

Евродепутатите осигуриха гаранции за засилена защита на данните и парламентарен контрол, които да вървят ръка за ръка с новите правомощия на Европол. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) ще наблюдава работата на Европол. Ще има и ясна процедура за жалби на граждани според правото на ЕС.

Работата на Европол ще бъде наблюдавана и от Съвместната група за парламентарен контрол, съставена от членове на национални парламенти и Европейския парламент.

Регламентът ще влезе в сила на двадесетият ден след публикуването си в Официалния вестник на ЕС, а разпоредбите му ще бъдат валидни от 1 май 2017 г.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus