Световни новини

Мария Габриел: Засилена координация на всички нива в Гърция ще допринесе за подобряване на ситуацията с бежанците

18 май, Поликастро (Гърция) – Парламентарната делегация на Европейския парламент в Гърция, в състава на която е зам.-председателят на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения Мария Габриел, обсъди настоящата ситуация с бежанците в южната ни съседка с екипа на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (UNHCR). Представените от отговорниците в гръцкия офис на службата данни показват окуражаващи резултати от взетите на европейско ниво мерки, включително споразумението ЕС-Турция за управление на миграционната криза.

Към 15 май т.г. в Гърция са пристигнали по море 155 837 души при 856 723 за 2015 г. Пикът е бил на 21 януари – 2 485, пристигнали на остров Лесбос. На 10 май новопристигналите са само 57 души. По отношение на релокацията, към 8 май има 3 126 молби за преместване. 90% от всички пристигащи идват от държавите на произход на най-голям брой бежанци, прекосяващи средиземноморския мигрантски маршрут. 49% от тях са от Сирия, 25% от Афганистан, 15% от Ирак, 4% от Пакистан. 38% от пристигащите са били деца и 22% жени.

„Цифрите показват намаляваща бройка на пристигащите дневно и седмично в центровете в Гърция. На дневен ред обаче остават много предизвикателства. Следва да се обърне по-сериозно внимание на въпросите, свързани с капацитета за прием, интеграцията на бежанците и достъпа до образование“, коментира Мария Габриел.

В срещата с UNHCR участваха и близо 15 неправителствени организации, доброволци, специалисти от психологичния център в Солун. Зам.-председателят на Групата на ЕНП повдигна няколко ключови въпроса, свързани със сигурността на национално ниво, гарантирането на реда в лагерите, процедурите по регистрация, специфичното положение на жените, достъпа на децата до образование.

„Важно е ускоряване на процедурата при кандидатстване за статут на бежанец, тъй като в момента много семейства са разделени по различни места и страни. Приоритетен е и въпросът с непридружените малолетни, като при тях е необходимо да се изясни законовата база за престоя им в центровете. Достъпът до образование и положението на жените са също две големи предизвикателства. В този контекст е нужно осигуряването на капацитет за обучение на децата и специфични мерки за жените с оглед техните потребности“, заяви Мария Габриел.

Участниците в срещата изведоха на преден план необходимостта от координация между всички организации, работещи на терен, за да се идентифицират навреме проблемите и се търси координиран отговор.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus